Đặt lịch khám

Hướng dẫn xem Camera

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT XEM CAMERA TRỰC TUYẾN

Bước 1: truy cập địa chỉ camerahue.vn/NewActive.exe bằng trình duyệt Internet Explorer sau đó hệ thống sẽ hiện ra cửa sổ download rồi nhấn chọn vào biểu tượng Run như hình dưới:

Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled.png

 

Và chọn Run một lần nữa

Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled4.png

Sau đó nhấn next ở các cửa sổ cài đặt tiếp theo

Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled5.png

Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled6.png

Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled7.png

Và nhấn Finish để kết thúc cài đặt

Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled8.png

Bước 3: Truy cập địa chỉ http://bsty.dyndns.org:81/  như hình dưới đây:

 

Sau đó bung ra cửa sổ đăng nhập bằng tên người sử dụng (User name) và mật khẩu (Password), nhập :

User Name:  (cha mẹ được phòng khám cung cấp)

Pass: (cha mẹ được phòng khám cung cấp)

      Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled10.png

Sau khi đăng nhập chọn bắt đầu ( Login) sẽ hiển thị cửa sổ thông báo

Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/hm_dangnhap.jpg

Chọn connect all video(Main Stream) nếu muốn xem chất lượng hình ảnh tốt nhưng tốc độ xem sẽ bị chậm

Chọn conect allvideo(Extra Stream) nếu muốn xem chất lượng hình ảnh bình thường nhưng tốc độ xem sẽ nhanh hơn

(tùy vào chất lượng mạng internet nơi mình truy cập để chọn chất lượng hình ảnh cho phù hợp)

Sau đó nhấn ok sẽ hiện ra lớp muốn xem.

Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled12-1024x652.png

Để phóng to hình kích 2 lần vào hình ảnh muốn xem  

Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled13-1024x614.png

* Lưu ý: chỉ có thể xem lớp của con em mình đang học

Nếu đã làm theo các thao tác trên mà vẫn không xem được camera Quý phụ huynh có thể xem thông qua phần mềm theo hướng dẫn ở bài dưới đây

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ XEM CAMERA BẰNG PHẦN MỀM CMS

Đầu tiên download phần mềm xem camera về máy tính theo đường dẫn sau: http://www.mediafire.com/download/gv5fqb39lq242ky/PRC_CMS_V3.1.0.3.T.20150716.exe

 Bước 1: Sau khi download về máy chọn (kích 2 lần) biểu tượng cài đặt như hình dưới để bắt đầu cài đặt

 

Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/image0021.jpg

 

Sau đó chọn next để tiếp tục quá trình cài đặt

Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/image004.jpg

 

Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/image006.jpg

 

Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/image008.jpg

 

Chương trình sẽ tự động cài đặt và lưu sau đó chọn close để hoàn thành quá trình cài đặt phần mềm CMS

 

Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/image010.jpg

 

Sau khi chọn close ngoài màn hình destop sẽ hiển thị biểu tượng sau: Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/image012.jpg

  • Bước 2: Chọn biểu tượng    Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/image012.jpg  để mở phần mềm xem camera và chọn dòng chữ  ‘English’ và nhấn ok

Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/image014.jpg

 

Sau khi nhảy ra cửa sổ   Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/image016.jpg   chọn ok sẽ nhảy ra của sổ như hình dưới

 Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/image018.jpg

Và chọn System để thêm địa chỉ và IP lớp cần xem (sau khi chọn sẽ như hình dưới)

Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/image020.jpg

 Và chọn biểu tượng   Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/image022.jpg  sẽ như sau:

 Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/image024.jpg

Và nhập tên bất kỳ (ví dụ như trên là hoa mai) sau đó chọn ok

Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/image026.jpg

 

Chọn vào mục tên mình vừa đặt (trong hình là hoa mai) và chọn biểu tượng      Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/image028.jpg

 

sẽ hiện ra như hình dưới

Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/image030.jpg  

Tại đây nhập các mục theo yêu cầu:

+ Device Name nhập tên tùy ý (VD: mau giao be 1)

+ Đánh dấu vào ô Domain và nhập địa chỉ: bsty.dyndns.org

+ Phần Port: 34567

+ Phần username và password điền theo thông tin được cung cấp

User Name:  (cha mẹ được phòng khám cung cấp)

Pass: (cha mẹ được phòng khám cung cấp)

Nhấn OK

Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/image031.jpg

Sau khi khi nhấn OK ở mục Device phía bên trái phần mềm sẽ xuất hiện biểu tượng như sau

 

 

Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/image032.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click chuột 2 lần vào biểu tượng đó (VD trong bài viết là mau giao be 1) và chọn vào lớp cần xem.

Description: http://hoamaihue.com/wp-content/uploads/2012/02/image034.jpg

 Muốn phóng to hình ảnh thì nhấp chuột 2 lần vào vị trí của ảnh nhỏ và ngược lại.

Description: http:/bitcoinlist.xyz