• CHẬM NÓI

  Hiện tượng chậm nói đơn thuần ở trẻ em là do bị rối loạn trong việc phát triển ngôn ngữ.

 • CHỮA NÓI NGỌNG Ở TRẺ

  Nói ngọng chính là một biểu hiện phát triển ngôn ngữ không hoàn thiện thường thấy ở trẻ dưới 5…

 • TRẺ NÓI LẮP

  Nói lắp thường thấy nhất ở trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Nếu trẻ nói lắp không được trị liệu…

 • Phát hiện và khắc phục…

  Trẻ em khỏe mạnh thông minh thường phát triển ngôn ngữ rất nhanh. Nghiên cứu cho thấy, nếu trẻ em…

 • Nguyên tắc can thiệp khi…

  Một trẻ chậm nói do trẻ không đủ vốn từ để diễn tả, chúng ta sẽ có cảm nhận là…